Palīdzam bērniem kopš 1994. gada!

Pašreiz mums ir vairāk kā 1400 rūpju bērnu. Gadu gaitā esam ņēmuši savā paspārnē 10 speciālās internātpamatskolas, lielākoties Latvijas tālākajos novados, kurās mācās bērni ar dažādu pakāpju garīgās attīstības traucējumiem, to vidū bērni invalīdi, bāreņi un bērni no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm.

Mūsu prioritāte

Bērni ar īpašām vajadzībām, bāreņi un sociāli mazaizsargāto ģimeņu bērni.

9 000 66 88

Ziedojumu tālrunis, maksa par zvanu 1,42 €

Notikušie projekti un pasākumi

Paldies mūsu draugiem

Kopā mēs varam daudz! No sirds sakām paldies LBAF atbalstītājiem un sadarbības partneriem!