Pirmā socializēšanās atbalsta grupa bērniem ar FT un vecākiem

2022. gada 30. decembrī īsi pirms gadu mijas Latvijas Bērnu atbalsta fonds (LBAF) projekta Nr.9.2.2.3/22/A/005 “Sociālā rehabilitācijas pakalpojuma “Varu. Protu. Daru.” bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenēm” ietvaros notika pirmā socializēšanās prasmju un komunikācijas iemaņu attīstības atbalsta grupa vecākiem kopā ar bērniem.

Socializēšanās prasmju un komunikācijas iemaņu attīstības atbalsta grupas ir nepieciešamas, lai bērniem dotu iespēju sadraudzēties ar vienaudžiem, aktīvi darboties un attīstīt savas komunikācijas prasmes, savukārt vecākiem šie pasākumi dos iespēju izkopt ģimenes tradīcijas un veicinās kopības sajūtas veidošanos.

Kā pirmā no atbalsta grupām notika 2022. gada decembrī, kad svētku laikā ģimenes ar bērniem ar funkcionāliem traucējumiem sanāca kopā un apguva jaunas prasmes kā pavadīt svētkus, kā arī veidoja sadraudzību un iepazinās klātienē ar pārējiem projekta dalībniekiem.