Latvijas Bērnu atbalsta fonds

LBAF (Latvijas Bērnu atbalsta fonds) ir sabiedriskā labuma organizācija, kas darbojas kopš 1994. gada 26. janvāra. Pateicoties jau ciešai un ilggadējai sadarbībai, kā arī turpinot piesaistīt arvien jaunus atbalstītājus, iespēju robežās esam spējīgi sniegt palīdzību un atbalstu, un darīt visu, lai padarītu katra mūsu aizgādībā esošā bērna dzīvi krāsaināku un nākotni gaišāku. Gadu gaitā esam ņēmuši savā paspārnē speciālās internātpamatskolas visos Latvijas regionos, kurās mācās bērni ar dažādu pakāpju garīgās attīstības traucējumiem, to vidū bērni invalīdi, bāreņi un bērni nosociāli mazaizsargātām ģimenēm.  – Antūžu speciālā pamatskola, Aleksandrovas pamatskola, Gaujienas pamatskola, Limbažu novada speciālā pamatskola, Sveķupamatskola, Raudas internātpamatskola, Kocēnu novada Ziemeļvidzemes pamatskola,Smiltenes novada speciālā pamatskola un Viduskurzemes pamatskola - attīstības centrs. Sniedzam atbalstu arī maznodrošinātām ģimenēm. Kopš 2019.gada nogales LBAF ir arī sociālo pakalpojumu sniedzējs, un ikdienā nodrošina sociālās rehabilitācijas pakalpojumu bērniem ar saskarsmes grūtībām un uzvedības traucējumiem un viņu piesaistes personām.

Palīdzam un gādājam par bērniem un sociāli maznodrošinātām ģimenēm, jo ticam:

"Kamēr vien mīlestība pret līdzcilvēkiem nepiepildīs pasauli, kamēr vien milzīgo cilvēku masu nepiepildīs atbildība par citu labklājību, sociālais taisnīgums netiks sasniegts." (H. Kellere)

Mūsu komanda
Kaspars Markševics
Kaspars Markševics | LBAF valdes loceklis
Tālrunis: 23112112
E - pasts: info@lbaf.lv
''Vērtīgi katram cilvēkam apzināties, ka visa pamattā katrs bērns ir pelnījis izaugtu drošā vidē kur to saprot, mīl un pieņem neraugoties uz dzīves nobruģētiem pagriezieniem. Vadot LBAF esmu bezgala pateicīgs liktenim kas man ļauj sniegt, dot un neprasīt par to pateicību. Spēkus es smeļos savā komandā un bērnu smieklos - smaidīsim un darīsim visu, lai mūsu bērni būtu laimīgi!''
Baiba Stankēviča
Baiba Stankēviča | LBAF projektu vadītāja
Tālrunis: 23112112
E - pasts: baiba@lbaf.lv
“Aiz katra laimīga bērna un viņa sapņiem, stāv viens pieaugušais.. Šī ir vieta, kur ir iespēja šos bērnu sapņus piepildīt!”
Daiga Kalniņa
Daiga Kalniņa | "Augstāk par zemi" vadītāja
Tālrunis: 23113113
"Bērni, tā ir laime un bezgalīgs, neaprakstāms prieks! "Augstāk par zemi" saucu par savām otrajām mājām, kur ar kolēģu palīdzību cenšamies ielikt daļiņu no savas sirds,lai jums, mazajiem un lielajiem ciemiņiem, radītu vissiltāko atmosfēru," sirsnībā saka Daiga. "Mans novēlējums ikvienam - esiet laimīgi un svinēsim dzīvi!"
Elīna Lejiņa - Kairiša
Elīna Lejiņa - Kairiša | ''Ceļš pie sevis'' vadītāja
Tālrunis: 23117117
E - pasts: cels@lbaf.lv
"Es no sirds ticu, ka mūsu katra spēkos ir padarīt pasauli patiesāku un atvērtāku. Viena no iespējām, kā mēs to varam darīt, ir sniegt mūsu bērniem iespēju augt patiesā un uz mīlestības balstītā vidē. Ar patiesu prieku vēroju kā mainās tuvākā vide un līdzcilvēki, kad mainām savus paradumus un domas."
Ieklausieties
Kaspars Markševics par bērnību sistēmā sarunu festivālā "Lampa"
"Augstāk par Zemi" himna