Ģimenes tiekās kārtējā socializēšanās prasmju un komunikācijas iemaņu attīstības atbalsta grupā

Šī gada 1.septembrī Latvijas Bērnu atbalsta fonds (LBAF) projekta Nr.9.2.2.3/22/A/005 “Sociālā rehabilitācijas pakalpojuma “Varu. Protu. Daru.” bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenēm” ietvaros organizēja jau noslēdzošo, ceturto, socializēšanās prasmju un komunikācijas iemaņu attīstības atbalsta grupu vecākiem kopā ar bērniem.

Šīs grupas ir nepieciešamas, lai bērniem dotu iespēju sadraudzēties ar vienaudžiem, aktīvi darboties un attīstīt savas komunikācijas prasmes, savukārt vecākiem šie pasākumi dos iespēju izkopt ģimenes tradīcijas un veicinās kopības sajūtas veidošanos. Šo atbalsta grupu formāts ir sadraudzība/savstarpējā socializēšanās, kopīgas nodarbības, tējas pauze, jautājumi/atbildes. Grupu ietvaros ir gan rotaļu un socializācijas daļa, ko šoreiz nodrošinājām kopā ar Burziņš klaunu, kā arī informatīvi izglītojošā daļa, ko vada sociālajā rehabilitācijas pakalpojumā iesaistītie speciālisti (pakalpojuma vadītājs, sociālais darbinieks, psihologs, ergoterapeits, deju un kustību terapeits, kā arī citi speciālisti, ja tas būs nepieciešams), atbilstoši atbalsta grupas tematikai un tā brīža aktualitātēm ģimenēs. 1.septembrī pārrunājām aktualitātes, kas saistītas ar skolas gaitu uzsākšanu, kā arī nepieciešamo atbalstu pilnvērtīgas izglītības iegūšanai.

Projekta ietvaros līdz šim ir notikušas jau 3 socializēšanās prasmju un komunikācijas iemaņu attīstības atbalsta grupas vecākiem kopā ar bērniem - pirmā notika pagājušā gadā īsi pirms Jaunā gada, savukārt otrā notika šī gada Lieldienās. Abās grupās ģimenes pārrunāja svētku svinēšanas tradīcijas un kopīga saturīga brīvā laika pavadīšanu kopā ar bērniem, kā arī dalījās savu ģimeņu tradīciju pieredzē. Trešajā reizē ar ģimenēm tikāmies vasaras sākumā, lai pārrunātu bērnu tiesību aizsardzības jautājumus, pievērstu uzmanību par drošības ievērošanu vasarā, kā arī dalījāmies ar pieredzi kā efektīvāk un labāk plānot atvaļinājuma un atpūtas laiku kopā ar bērnu, kuram ir funkcionāli traucējumi.