Paldies, ka bijāt ar mums kopā 2020. gadā!

No ❤️ sakām paldies visiem, kas bija ar mums kopā 2020. gadā un atvēra sirdis labiem darbiem, lai palīdzētu Latvijas Bērnu Bāreņu fonda paspārnē esošajiem bērniem visā Latvijā. Šis gads nav bijis no vieglākajiem arī mums, jo, neskatoties uz ārējo apstākļu ietekmi, LBBF atbalsts ir nemainīgi nepieciešams vairāk nekā 1400 bērniem speciālajās internātskolās - bērniem bāreņiem, bērniem ar īpašām vajadzībām, un bērniem, kuri nāk no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm.

Lepojamies, ka šogad izdevās veiksmīgi turpināt 2019. gadā izveidoto sociālās rehabilitācijas pakalpojumu "Ceļš pie sevis", kas paredzēts bērniem ar uzvedības traucējumiem un saskarsmes grūtībām, lai, ciešā sadarbībā ar profesionālu speciālistu komandu, sniegtu psihosociālu un mērķtiecīgu atbalstu bērniem un viņu ģimenēm. Liels paldies Rīgas domes Labklājības departamentam par atbalstu “Ceļš pie sevis" īstenošanā!

Ar patiesām ilgām ceram, ka 2021. gadā varēsim justies pietiekami droši, lai atkal vaļā vērtu LBBF izveidotā bērnu attīstības un rotaļu centra AUGSTĀK PAR ZEMI durvis, un tajā turpinās skanēt bērnu smiekli, griezīsies rotaļu, svētku un satikšanās prieks!
Nākamajā gadā esam apņēmības pilni sniegt ģimenēm ar bērniem tām nepieciešamo atbalstu, izveidojot multifunkcionālo centru Pārdaugavā.
Kopā mēs varam daudz! No sirds pateicamies visiem labdariem, ar kuru gādību šogad esam spējuši sniegt palīdzīgu roku, dāvāt prieku un vieglāku ikdienu bērniem un viņu ģimenēm!

Laimīgu Jauno, 2021. gadu!
Lai saticība, mīlestība un laba veselība ir klātesoša visa gada garumā!
#lailamīgs2021 #atversirdilabiemdarbiem